Automatische opritverwarming met sensoren wordt steeds populairder. Door de sensoren gaat de temperatuur van het wegdek automatisch omhoog als er ijs, vocht of sneeuw op de sensor komt. Om het wegdeksysteem bijvoorbeeld voor opritverwarming op basis van vocht en temperatuur te kunnen regelen dient er tenminste één ijssensor geplaatst te worden. Wanneer alles verdampt is, wordt met behulp van de sensor het verwarmingssysteem weer uitgezet. Tot een oppervlakte van 50 vierkante meter is één sensor voldoende. In een regelpaneel zijn alle benodigde elementen opgenomen die nodig zijn voor optimale verwarming van het wegdek.

Opritverwarming met behulp van matten of kabels

Sporenverwarming is niet voor iedere oprit geschikt. Bij een oprit met bochten voldoet deze verwarming bijvoorbeeld niet. De voor- en achterwielen volgen bij het draaien in de bocht niet hetzelfde spoor waardoor het effect weg is. Vlakverwarming is dan vanuit veiligheidsoverwegingen verstandiger. Daarnaast zijn bij ijzel de sporen niet goed zichtbaar. Het plaatsen van paaltjes om de locatie van de sporenverwarming aan te duiden kan dan een uitkomst bieden. Bij het aanleggen van opritverwarming kan er gebruik worden gemaakt van matten en kabels. Kabels kunnen gemakkelijker op maat worden gemaakt waardoor ook de montage flexibel blijft.

Alle mogelijkheden in kaart gebracht op het gebied van opritverwarming

Bij de aanleg van opritverwarming van hoogwaardige kwaliteit wordt er altijd rekening gehouden met de bouwkundige zaken. U kunt zich hierover laten adviseren door een specialist als Heating Group International. Opritverwarming kan op verschillende manieren worden aangelegd. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met factoren als het soort wegbedekking. Ligt er beton, asfalt, kunststof of klinkers op de oprit? Vervolgens wordt er gekeken naar de verwarmingsmethode: oppervlakteverwarming of sporenverwarming? Verder wordt het vermogen per vierkante meter in kaart gebracht en de aan-of afwezigheid van dilatatievoegen.